Vizuálne asociácie (úvod)

filozofia v obrazkuVizuálne asociácie najrôznejšej povahy; o to sa bude pokúšať tento projekt. Nadväznosti, odkazy, prepájania a vzájomné interpretácie sa budú týkať všetkých umeleckých médií (snáď až na jednu výnimku – hudbu, vzhľadom na jej povahu). Keďže obrazy (karikatúry, filmy…) by sa mali zaobísť bez slovného zahlcovania, vŕšenia vysvetlení a ozrejmovaní, aj tento projekt, zameraný predovšetkým na optické vnímanie, bude doplnený len nevyhnutým minimom textu (ten bude prítomný vo forme odkazov na iné zdroje). Bude od diváka vyžadovať istú úroveň znalostí. Projekt asociácií bude rozdelený do dvoch línií. Toto delenie prirodzene vyplynulo z potreby odlíšiť vlastné, častokrát veľmi subjektívne objavy od tých všeobecne akceptovaných a zmieňovaných vzájomných súvislostí.

Prvá línia bude pozostávať z mnou vypozorovaných similarít medzi umeleckými dielami, nikde predtým nespomínaných citácií a odkazov. Na tomto mieste treba, ako som vyššie spomenula, zdôrazniť subjektívnu povahu týchto objavov, závislých len a len na mojej hĺbke poznania a schopností prepájať, nachádzať súvislosti tam, kde ich doteraz iní nenachádzali. Preto nevylučujem, že občas nebudú dávať jasný zmysel alebo sa budú vzájomne dotýkať len okrajovo (vtedy ich doplním o môj pohľad).

Druhá línia sa bude venovať tým všeobecne známym, často spomínaným, kultovým vzájomným citáciam umelcov (občas s úplne odlišným prístupom či pracujúcich s iným umeleckým médiom).

Tieto dve línie sa budú navzájom dopĺňať. Jednotlivé asociácie budú vždy jasne odlíšené a zaradené do jednej z nich.

Ak bude výsledný divákov dojem rozpačitý, jeho dojmy zmiešané, bude to znakom živosti tohto projektu. Asociácie si nárokujú vzbudzovať rôznorodé roviny pocitov – na škále od úplného stotožnenia sa až po jednoznačné odmietnutie. Som si vedomá opovážlivosti týchto očakávaní a náročnosti, ktorú kladiem na percipientove plecia, ale o to nakoniec presne ide – nerobiť kompromisy, prebudiť myseľ, skúšať, pozorovať, radovať sa zo svojich objavov a hľadieť za obzor. Nezamýšľaným dôsledkom tejto myšlienky môže byť i prebudenie túžby v divákovi nachádzať vlastné objavy. Ak by sa niečo podobné prihodilo, bolo by to zavŕšením cesty, uzavretím kruhu; ja, autorka konceptu tohto projektu, prezentujúca vlastné a už objavené odkazy medzi umelcami a ich dielami, inšpirujúca divákov, povzbudených k svojim bádaniam.

Asociácie si dávajú za cieľ uvoľniť zdržanlivé, hatené myslenie, otvoriť ho novým podnetom a zbaviť bariér; zbúrať ich. Chcú to dosiahnuť postupnými krokmi, tvorením nových prepojení medzi zdanlivo nesúvisiacimi dielami, chcú dokázať, že tieto súvislosti jestvujú, že majú právo na svoje bytie a že pochybovačne nadvihnuté obočia a blahosklonne prižmúrené oči na-zemi-stojačov ich ani trochu netrápia.

Motto VA by tak mohlo znieť:„Observo et socio, ergo sum.”

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s