Úvaha: Vzťah autorstva a vnímanej umeleckej hodnoty ako numerický problém

O vzťahu počtu participujúcich umelcov (autorov aj interpretov) a pociťovanej umeleckej hodnoty umeleckých druhov a diel, na základe ktorých recipienti (ne)vedome tvoria ich hierarchie.

Reklamy
Read Article →